Lærebøker til Revit Architecture

Gyldendal Uudervisning og Halden Dataservice har i samarbeid utviklet opplæringsbøker til Revit Architecture 2011 og 2013. For brukere av 2012-versjonen har vi laget et tilleggshefte som viser forskjellene mellom 2011- og 2012-versjonen. Bøkene passer for bruk i videregående skoler, høgskoler, universiteter og i næringslivet. Dessuten egner de seg meget godt til selvstudium. De gir en grunnleggende innføring i Revit Architecture, programmets grensesnitt og virkemåte. Med sin pedagogiske oppbygning og sine mange eksempler, vil den gi deg et solid fundament for eget design.

Titler, bestillingsinformasjon, priser og øvingsfiler

Våre titler til Revit kan bestilles gjennom de vanlige kanalene. Kurssentra og lignende kan be om tilbud ved å sende oss en forespørsel (velg "Kontakt"). Velg "Les mer" for å få en oversikt over våre titler med ISBN-nr og pris samt mulighet for å laste ned øvingsfiler til boka. Les mer »

Tilleggshefte for Revit 2012-brukere

Her kan du laste ned tilleggshefte for Revit 2012 Les mer »

Om forfatteren

Bilde Odd Sverre Kolstad har allsidig utdanning og erfaring. Han er utdannet byggingeniør, dataingeniør, bedriftsøkonom og pedagog, med en mastergrad i IKT i læring på toppen. Han har jobbet mange år i det private næringslivet, og siden 1990 har han arbeidet i skoleverket. Les mer »