Praktiske opplysninger

Konferansen avholdes på: Radisson Blu Lillehammer Hotel, Turisthotelvn. 6, 2609 Lillehammer

Telefon: 61 28 60 00
Faks: 61 25 73 33
E-post: post@lillehammerhotel.no