Priser

Alt. 1: Overnatting fra mandag til tirsdag inkl 1 frokost, 2 lunsj og 1 middag, konferanseavgift kr 4 990,- + mva

Alt. 2: Lunsj mandag og tirsdag (ikke overnatting), konferanseavgift kr 3 990,- + mva

Dersom du ønsker overnatting fra søndag (5. februar) til mandag (6. februar), såkalt tilslutningsdøgn, må du ta det direkte med hotellet. Prisen er kr 1 050,- og rom bestilles ved å sende en mail til meeting.osloairport@scandichotels.com og angi bestillingsnummer 45841452. Du kan også ringe telefon 23 15 59 20. Oppgjør for tilslutningsdøgnet gjøres av den enkelte.