Velkommen til våre nettsider

Gyldendal Undervisning utvikler i samarbeid med Halden Dataservice as læremidler til fagene Informasjonsteknologi 1 og 2. I tillegg utvikler vi læremidler til AutoCAD, Revit og Windows Server.  

Fra denne siden får du tilgang til tilleggsressurser som vi har utviklet til det enkelte læreverk/den enkelte tittel. Du finner også kontaktinformasjon dersom du har behov for å komme i dialog med oss.

Windows Server 2012

Halden Dataservice og Gyldendal Undervisning utvikler i samarbeid et læremidel til Windows Server 2012. Bok forventes å foreligge høsten 2014.