Om IT-fag portalen

Halden Dataservice og Gyldendal Undervisning utvikler i samarbeid læremidler til Informasjonsteknologi 1 og 2 (IT 1 og IT 2). I tillegg utgir forlagene læremidler til CAD-programmer (AutoCAD og Revit) og til Windows Server. Fra denne portalen får du enkel adgang til tilleggsressurser til læremidlene samt mulighet til å melde deg på konferanser og kurs som arrangeres for fagområdet.

Du får også tilgang til å bestille PDF-bøker til Adobe CS4 samt heftet "Planlegging og dokumentasjon" som er for laget for dem som benytter "Programmering i C#" og "Programmering i ActionScript 3.0, Flash CS3 Prof.".

Ny lærebok i AutoCAD 2014

Ny lærebok i AutoCAD 2014 foreligger og kan bestilles gjennom de vanlige kanalene. Mer informasjon om boka finner du her.

Ny læremidler til Adobe CS6

Halden Dataservice og Gyldendal Undervisning har utviklet nye læremidler til Adobe CS6 i serien "Snarveien til...". Det foreligger bøker til PhotoShop, Flash og Dreamweaver (med MySQL). Bøkene kan bestilles gjennom de vanlige kanalene. PDF-filer for vurdering finnes her.

Revit Architecture 2013 - på norsk

Ny lærebok i Revit Architecture 2013 foreligger og kan bestilles gjennom de vanlige kanalene. Mer informasjon om våre Revit-bøker finner du her.

Windows Server

Halden Dataservice og Gyldendal Undervisning utvikler i samarbeid læremidler til Windows Server. Det foreligger bøker både for Windows Server 2008 og Windows 2003 Server.

Last ned vurderingseksemplar av Windows Server 2008