Om IT-fag portalen

Dataservice og Gyldendal Undervisning utvikler i samarbeid læremidler til Informasjonsteknologi 1 og 2 (IT 1 og IT 2). I tillegg utgir forlagene læremidler til CAD-programmer (AutoCAD og Revit) og til Windows Server. Fra denne portalen får du enkel adgang til tilleggsressurser til læremidlene samt mulighet til å melde deg på konferanser og kurs som arrangeres for fagområdet.

Ny basisbok til IT 1

«IT 1, basisbok» kommer i ny utgave våren 2016. Dette er den 3. utgaven av den klare markedslederen for IT 1-faget. Boka er generelt sett oppdatert. I tillegg har det kommet inn nye tema som SEO, universell utforming, microdata og utviklingstrender (croudsourcing, digital økonomi, big data og Internet of things). Dette er en solid og god fagbok tilpasset elevenes forutsetninger og hverdag.

Nytt læreverk til IT 2

Vårt læreverk til IT 2 har vært den klare markedslederen siden det bli gitt ut i 2008 og fornyet i 2011. Mye har skjedd de siste årene, og vi har nå gleden av å introdusere et nytt læreverk til IT 2. Det består av to titler som dekker hele læreplanen:

978-82-05-49008-6 IT 2, basisbok
978-82-05-49009-3 Programmering i JavaScript

«IT 2, basisbok» inneholder grunnleggende web med fokus på multimedia, planlegging og dokumentasjon samt «programmeringsteori».

«Programmering i JavaScript» gir en grunnleggende innføring i JavaScript. Den gjenspeiler ActionScript-boka som vi tidligere har utgitt. Overgangen for dem som har brukt denne boka, blir dermed enkel og mye av eget materiell kan gjenbrukes. Boka er basert på «ren» JavaScript.

Bøkene er også utgitt ut som Smartbok, den digitale utgaven av Gyldendals lærebøker.

Ny lærebok i AutoCAD 2016

Dataservice og Gyldendal Undervisning har utviklet et læremiddel til opplæring i AutoCAD 2016. Boka kan bestilles gjennom de vanlige kanalene.

Læremidler til Adobe CC

Vi har utviklet til læremidler til Adobe CC. Mer informasjon om bøkene finner du her.

Windows Server 2012 på lager

Dataservice og Gyldendal Undervisning har i samarbeid utviklet et læremiddel til Windows Server 2012. Boka har ISBN 978-82-05-47781-0 og kan bestilles gjennom de "vanlige" kanalene.